ותר ויותר חברות חשות את החשיבות הכספית של הימנעות מהיוצרות חשמל סטטי. חשמל סטטי יכול לגרום לנזקים למחשבים ולמוצרי האלקטרוניקה השונים בייצור או במחלקת בקרת האיכות.

בטיחות העובדים חשובה גם היא. בכמה תעשיות כגון: מחסני תבואה תעשיה  ביטחונית, דלקים וכו` בעלות נפח פעילות גדול ,פיקוח לקוי ובלתי מתאים של  חשמל סטטי יכול להביא לתוצאות הרסניות. הצורך לכן ביישום רצפה מוליכה חייב  להילקח בחשבון בתהליך תכנון הפרוייקט.

מערכות ציפוי אפוקסי לרצפות מוליכות ומנטרלות את החשמל הסטטי בצורה מבוקרתהרצפות מיושמות באולמות ייצוראולמות אחסוןבמחלקות בקרת איכות  ובמעבדות.